2. Spørgsmål og svar om ressourceanvendelse på byggepladsen

Udbud er et godt sted at starte, men endnu tidligere vil være endnu bedre. Det handler i høj grad om at indtænke nye metoder og aftaler, og det starter allerede ved valg af byggegrund, herunder vurdering af evt. nedrivning og nybyg kontra renovering.

For at kende det faktiske forbrug fra byggeprocessen vil det være mest retvisende at medtage ressourceforbruget fra produktionen af de præfabrikerede elementer på fabrikken, men som kravet er formuleret, kan det undlades.

En mulighed er at indgå en aftale med fabrikanten om levering af data for dennes energi- og ressourceforbrug. På den måde opnås både den mest retvisende livscyklusvurdering og samtidig kan dokumentationen indgå i evalueringen af klassen og bidrage med indsigter, der kan indgå i vurderingen af kommende krav om ressourceforbrug på byggepladsen.

Der bliver set nærmere på problemstillingen i en analyse af kravet om ressourceforbrug på byggepladsen, der løber parallelt med testfasen.